Kontakt

redakcja@kalendarz-reklamowy.pl

Wiadomości

Reklama online i zewnętrzna napędzały rynek reklamy przez 3 kwartały 2022 r.

Rynek reklamowy urósł po trzech kwartałach 2022 o 5,1% i jego wartość wyniosła blisko 7,7 mld zł, za sprawą blisko 34,3% wzrostu wydatków na reklamę zewnętrzną i 7,9% wzrostu na reklamę online, wynika z najnowszego Raportu o Rynku Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska.

SEKTORY REKLAMOWE

Rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 5,1% po trzech kwartałach 2022 r. względem analogicznego okresu roku 2021. Oznacza to poziom budżetów reklamowych przekraczający o niemal 11,7% te z dziewięciu miesięcy 2019 r. Jedenaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a pięć je zredukowało. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel – firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o ponad 136,4 mln zł więcej, co stanowi 9,2% więcej niż po trzech kwartałach 2021 r. W szczególności wyróżniały się wzrosty inwestycji na reklamę takich firm jak Leroy Merlin, Castorama i Aldi. Na drugim miejscu pod względem wolumenu wydatków znalazł się sektor farmaceutyczny, który w analizowanym okresie zwiększył swoje inwestycje reklamowe o ponad 92,0 mln zł (dynamika 13,2%). Na trzeciej pozycji uplasował się sektor pozostałe, którego wielkość budżetów wzrosła o 2%, tj. o niemal 13,1 mln zł, głównie za sprawą aktywności reklamowej kategorii: materiały budowalne, usługi dla biznesu, nieruchomości. Największy spadek wolumenu wydatków miał zaś miejsce w przypadku sektora żywność – producenci żywności przeznaczyli na reklamę mniej o 142,0 mln zł (dynamika -19,4%). Uwagę zwracały redukcje budżetów takich firm jak Ferrero Polska, Nestle Polska, a także Storck.

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych, 2022 vs 2021

KANAŁY KOMUNIKACJI

W pierwszym kwartale roku 2022 wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem telewizji oraz magazynów. Najszybciej rosły wydatki na reklamę zewnętrzną – o 34,3%, tj. o 101,7 mln zł. Z analiz wolumenu wydatków wynika, że budżety internetowe wzrosły o 248,9 mln zł, reklama radiowa zanotowała wzrost o 15,5 mln zł, zaś przychody reklamowe w dziennikach wzrosły o 5,6 mln zł. Rynek reklamy kinowej oszacowany został na przeszło 74,7 mln zł. W telewizji spadek przychodów reklamowych wyniósł 46,2 mln zł, zaś w magazynach 3,3 mln zł.

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach 2021 – 2022

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, 2022 vs 2021

Po trzech kwartałach 2022 r. wartość budżetów na reklamę w internecie (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła ponad 3,4 mld zł, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do trzech kwartałów 2021 r. Wzrósł również udział internetu w rynku reklamy – z 42,9% do 45,5%. W roku ubiegłym po trzech kwartałach internet wyprzedzał TV zaledwie o 0,9 pkt. proc. Obecnie ta różnica wynosi blisko 5 pkt proc. Najszybciej rosła reklama video – o 16,2%, nieco wolniej w wyszukiwarkach – o 11,9%, w reklamie display obserwujemy spowolnienie dynamiki do 3,7%. Inne formy reklamy zanotowały spadek w wysokości -25,8%. Trzeci kwartał 2022 r. był drugim kolei spadkowym kwartałem w Mecie. Po tym jak w drugim kwartale 2022 r. Meta Inc. zaraportowała spadek globalnych przychodów o 1,5%, trzeci kwartał przyniósł dalsze redukcje przychodów, w wysokości -3,7%. W Europie przychody Mety zanotowały trzeci z kolei spadkowy kwartał. W okresie od lipca do września 2022 r. przychody zmniejszyły się o 16,3% rok do roku. Na tak zły wynik ma wpływ niewątpliwie wpływ wojny w Ukrainie, rezygnacja ze świadczenia usług w Rosji, jak również wzrost TikToka, który przejmuje dużą część budżetów Facebooka. Alphabet, właściciel Google również odczuł spowolnienie gospodarcze, Google w trzecim kwartale zanotował 2,5% wzrost przychodów reklamowych globalnie, w tym 4,3% z reklamy w wyszukiwarkach (SEM & other), co stanowi wolniejszy wzrost niż  w trzecim kwartale 2020 r. kiedy na całym świecie trwała pandemia koronawirusa. Jednocześnie po raz pierwszy w historii raportowania YouTube odnotował spadek przychodów o 1,9%.

Wykres 5. Udział poszczególnych kategorii reklamy w wydatkach na reklamę digital w pierwszej połowie 2022

Analitycy Publicis Groupe, po trzech kwartałach 2022 r. oszacowali wielkość rynku reklamy telewizyjnej na 3 050,6 mln zł. Było to mniej o 1,5% niż w analogicznym okresie 2021 r. Liderem wydatków rynku reklamy telewizyjnej jest sektor produkty farmaceutyczne i leki, którego inwestycje wzrosły o ponad 70,6 mln zł (dynamika 14,5%).  Na miejscu drugim uplasował się sektor handel, którego budżety reklamowe zredukowano o blisko 15,3 mln zł (dynamika -2,8%). Na trzecim miejscu znalazł się sektor żywność, także ze spadkiem, o 17,6% (mniej o niemal 85,4 mln zł).

Przychody reklamowe w radiu wyniosły po trzech kwartałach 2022 r. niemal 530 mln zł, co oznacza wzrost o 3% wobec analogicznego okresu 2021 r. Największy wzrost wolumenu wydatków odnotowaliśmy w przypadku lidera rynku radiowego sektora handel – o niemal 25,8 mln zł (więcej o 12,1%). W omawianym okresie najbardziej dotkliwy dla przychodów radiowych był spadek budżetów sektora motoryzacja. Firmy motoryzacyjne zredukowały wydatki o przeszło 14,7 mln zł (dynamika blisko -30%).

Wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły w omawianym okresie o 34,3% (więcej o 101,7 mln zł Po trzech kwartałach 2022 r wpływy segmentu tradycyjnych nośników były wyższe o 27% (wolumenowo o blisko 63,9 mln złotych). Największy wolumenowy wzrost wydatków odnotowany został w przypadku sektora telekomunikacja – o 11,6 mln zł (dynamika 66,3%).

Według analityków Publicis Groupe po dziewięciu miesiącach 2022 r. wydatki reklamowe w magazynach zmniejszyły się o 2,7% i były o 3,3 mln zł niższe niż po trzech kwartałach 2021 r. Liderem wydatków był sektor handel, który zwiększył inwestycje reklamowe o ponad 2,3 mln zł (dynamika 12,5%).

Wydatki reklamowe w dziennikach wzrosły o 6,8%. Sektorem o największym wolumenie wzrostu był sektor czas wolny (więcej o 3,6 mln zł, dynamika 68,9%).

Po trzech kwartałach 2022 r. przychody reklamowe netto w kinach oszacowane zostały na poziomie blisko 74,7 mln zł. Wartość osiągnięta po trzech kwartałach 2022 r. jest niższa o blisko 25% od analogicznego okresu roku 2019 r. Wszystkie sektory zwiększały swoje wydatki na reklamę kinową. W pierwszej piątce sektorów z największym udziałem w wydatkach na reklamę kinową znalazły się: media, finanse, żywność, napoje i alkohole oraz podróże i turystyka, hotele i restauracje.

Udział mediów w przychodach z reklamy

W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów zmienia się także ich udział w rynku. W roku 2021 internet wyprzedził telewizję plasując się na pierwszym miejscu w mediamiksie. Obecnie obserwujemy umocnienie tej tendencji, przy czym wyraźnie widać, że telewizja straciła udziały nie tylko na rzecz internetu, ale również reklamy zewnętrznej. Swoją pozycję odbudowuje również powoli kino, którego udział wzrósł z 0,3% do 1%. Udział reklamy digitalowej wzrósł o 1,1 pkt. proc. do 44,5%, zaś reklamy zewnętrznej zwiększył się z 4,1% do 5,2%. Telewizja straciła 2,7 pkt. proc. udziałów, natomiast udział radia zmalał z 7,0% do 6,9%. Prasa codzienna utrzymała swoją dotychczasową pozycję, magazyny straciły z 1,7 do 1,5%.

Wykres 6. Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2022 vs 2021

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officera Publicis Groupe

– Od trzech kwartałów wszyscy funkcjonujemy w bardzo niepewnym i turbulentnym otoczeniu. Trwająca od 10 miesięcy wojna Rosji z Ukrainą spowodowała w naszym regionie kryzys humanitarny i ekonomiczny, z którym obecnie musi zmierzyć się cały świat, a jego skutki sięgają daleko poza nasz region. Odczuwamy to również na rynku reklamy, jednak wbrew naszym obawom z poprzedniej edycji rynek nie wcisnął hamulca, jedynie spowolnił. Po wzroście o 6,8% w pierwszym kwartale 2022 r., drugi kwartał przyniósł spowolnienie wzrostu do 4,5%, zaś trzeci kwartał zwolnił do 3,8%. Daje to po trzech kwartałach wzrost rynku o 5,1%. Najnowsza listopadowa projekcja NBP przewiduje wzrost PKB o 4,6% w 2022 r. Niepokój wywołuje jednak dwucyfrowa inflacja, w projekcji NBP wynosząca w całym 2022 r. 14,5%. Zjawisko podnoszenia cen nie pozostaje także obce rynkowi reklamy.

W okresie od stycznia do września 2022 roku wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem telewizji i magazynów. Dwucyfrowo i to aż o 34,3% rosły wydatki na reklamę zewnętrzną, która osiągnęła wreszcie po trzech kwartałach wartość wyższą niż przed pandemią. Reklama online wygenerowała budżet w wysokości ponad 3,4 mld zł i osiągnęła dynamikę na poziomie 7,9%. Udział internetu w rynku reklamy wyniósł blisko 45%. Wartość reklamy online była wyższa od wartości reklamy w telewizji o ponad 360 mln zł. Inwestycje w reklamę telewizyjną spadły o 1,5% i wyniosły niemal 3,1 mld zł, tym samym udział telewizji w rynku reklamy spadł z 42,4% w ubiegłym roku do 39,8% w omawianym okresie roku obecnego. Reklama radiowa zanotowała po trzech kwartałach wzrost przychodów reklamowych o 3%. Dzienniki zyskały po dziewięciu miesiącach 2022 roku 6,8%, zaś magazyny straciły 2,7% przychodów, zaś wielkość rynku kinowego szacujemy na ponad 74,7 mln zł.

Jedenaście sektorów zwiększyło wydatki reklamowe i pięć zredukowało. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel – firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o ponad 136,4 mln zł więcej, co stanowi 9,2% więcej niż po trzech kwartałach 2021 r. Jest to także sektor z największym udziałem na rynku reklamy, a poziom jego nakładów reklamowych determinuje w dużym stopniu dalszy rozwój tego rynku. Największy spadek wolumenu wydatków miał natomiast miejsce w sektorze żywność – producenci żywności przeznaczyli na reklamę mniej o 142,0 mln zł (dynamika -19,4%). Podobną dynamikę odnotowaliśmy w przypadku sektora motoryzacja, który zmniejszył inwestycje reklamowe o blisko 95 mln zł. Są to dwa sektory szczególnie źle wpływające na rynek reklamy, a perspektywy na rok 2023 nie prezentują się korzystnie.

W mediach coraz częściej pojawia się słowo kryzys i recesja odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie można tego na razie powiedzieć o rynku reklamy. Po wzroście o 3,8% w trzecim kwartale jesteśmy skłonni podnieść prognozę roczną do 4,4%. Jednocześnie ze względu na bardzo niepewne otoczenie ekonomiczne podtrzymujemy prognozę wzrostu rynku w 2023 r. w wysokości 2,4%.

Źródło: Publicis Groupe

www.publicisgroupe.com

Po co Tobie kalendarz reklamowy?

W czasach, kiedy walka o klienta stała się dla wielu firm codziennością, niezwykle ważne jest umiejętne wykorzystywanie każdego sposobu dotarcia do niego. Kalendarze firmowe, dostępne w różnych formach i rozmiarach, świetnie się do tego nadają – łącząc funkcję użytkową i dekoracyjną, a także opatrzone logotypem firmy, stanowią doskonały nośnik reklamowy.

Kalendarz to pożądany i bardzo chętnie wykorzystywany nośnik reklamy. Pozwala nie tylko na umieszczenie logo danego podmiotu oraz danych teleadresowych, ale również przekazanie istotnych informacji dotyczących profilu działalności firmy.

Podstawą skutecznych działań reklamowych i marketingowych jest dotarcie do najszczerszej grupy odbiorczej. Kalendarz wpisuje się w ten cel znakomicie. Jest to przedmiot codziennego użytku, a powieszony na ścianie w dość ruchliwym miejscu znakomicie eksponuje umieszczone na nim logo reklamowanego podmiotu.

Ważną zaletą kalendarzy jest możliwości modyfikacji ich formy oraz dostosowania do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Kalendarze poza rolą reklamową spełniają funkcję użytkową. Rozprowadzone wśród pracowników danego podmiotu pomagają organizować i planować pracę wprowadzając ład i porządek.

Wykorzystywane jako materiały reklamowe, mogą wzmacniać identyfikację pracowników z firmą i pomagać w budowaniu wizerunku marki.

Kalendarz reklamowy to świetny sposób na rozreklamowanie firmy tanim kosztem. Dzięki temu dane przedsiębiorstwo pozostanie w pamięci odbiorcy, a wykorzystywany kalendarz będzie pełnił również funkcję praktyczną.

Więcej o druku…

Obecny rozwój technologii pozwala na naprawdę wiele. Przykładem są wszelkie techniki nanoszenia druku. Mało kto wie, że druk cyfrowy to jedna z najbardziej popularnych metod druku. Dlaczego? Bo dzięki niej można sobie pozwolić na druk małoformatowy, często używany w np. produkcji materiałów typowo reklamowych. Można zaliczyć do nich wizytówki, ulotki, etykiety, broszury, katalogi, nadruki.

Współczesne maszyny w druku cyfrowego pracują zgodnie z technologią elektrofotograficzną (inaczej laserową). Oznacza to, że zamiast typowej matrycy tego rodzaju sprzęt wykorzystuje specjalistyczny cylinder, znany w węższych kręgach jako fotoreceptor. Maszyna pokryta jest odpowiednią warstwą światłoczułą, która dzięki wiązce laserowej tworzy jeszcze nie wywołany obraz. Dopiero za pomocą tonera maszyna nanosi obraz na specjalnie przygotowany nośnik, taki jak folię lub papier, a następnie zespala go termicznie.

Wykonane tą metodą wydruki pozwalają na natychmiastową dalszą obróbkę. Ponadto mogą być realizowane w atrakcyjnych cenach nawet przy bardzo niskich nakładach. Można wykorzystać druk cyfrowy do przeróżnych projektów o różnych gramaturach. W dodatku technologia druku cyfrowego pozwala na wykorzystanie personalizacji - czyli na druk kolorowy lub na umieszczanie na wydrukach konkretnych danych. Jakość i szybkość wydruków cyfrowych jest obecnie coraz lepsza, na miarę druku offsetowego.

Drukarnia cyfrowa to ta prostsza technika druku. Trzeba powiedzieć, że drukowanie w technologii offsetowej jest o wiele bardziej skomplikowane. Projekt graficzny musi być wcześniej naświetlony najczęściej na fotonaświetlarce i na blachach drukarskich. Każda blacha to odpowiednio jeden z kolorów CMYK. Następnie blachy umieszcza się w maszynie i odpowiednio pozycjonuje. Specjalista nakłada farbę drukarską i dopiero wtedy może zacząć drukować pierwszą kopię projektu, jednak najczęściej po skończonej pracy wyrzuca je do śmieci, bo ciężko o idealny wydruk za pierwszym razem.

To właśnie dlatego drukarz najpierw ogląda pierwsze kopie i wprowadza poprawki, czyli korektę kolorów (jeśli klient chce druk kolorowy), pasowania i reszty ustawień. Całościowy proces jest dość czasochłonny, choć z drugiej strony wszystko zależy od sprzętu. Nowoczesne maszyny offsetowe automatyzują wszystkie te kroki, jednak w nieco starszych modelach wszystko od początku do końca trzeba wykonywać ręcznie.

Warto dodać, że zanim maszyna zacznie dobrze drukować, to drukarnia offsetowa musi często wydrukować nawet kilkadziesiąt kopii jednego materiału. Przekładając to na koszta uruchomienie procesu druku offsetowego to dość spory wydatek.

Nowoczesne drukowanie cyfrowe pozwala obniżyć koszty i znacznie przyspieszyć czas realizacji, przy zachowaniu wyrazistości i wysokich parametrów. Wykorzystuje się tutaj dane zapisane w pamięci komputera (lub innego nośnika), które zwykle od razu przenoszone są na wybrane podłoże – papier zwykły lub samoprzylepny, folię przezroczystą czy kolorową.

Metoda ta daje możliwość realizowania zleceń praktycznie „od ręki” – już od jednej sztuki. Pozwala dokonywać drobnych modyfikacji w projektach (np. kolorów, rozkładu elementów, wielkości czcionek) w trakcie rozpoczętego już procesu. Tradycyjne techniki drukowania offsetowego nie umożliwiają wprowadzania dodatkowych danych i zmieniania informacji.

Obecnie stosuje się odmienne rodzaje druku cyfrowego, które różnią się zasadą działania, stosowanymi barwnikami oraz urządzeniami. Poszczególne opcje pozwalają uzyskać zbliżone efekty, które wyróżniają się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz szybkim czasem realizacji.

Drukowanie elektrofotograficzne (laserowe) to metoda wywodząca się z kserografii. Warstwę fotoprzewodzącą naświetla się za pomocą promieni laserowych lub diod. Kolejnym krokiem jest wywoływanie oraz przenoszenie tonera na podłoże. Następnie odbitka jest utrwalana. Toner (proszek barwiący zmieszany z żelazem) trafia na papier lub folię w wyniku działania sił przyciągania elektrostatycznego, a następnie wiąże się z nim pod wpływem ciepła. Laserową technikę druku cyfrowego wykorzystują drukarki biurowe, popularne urządzenia wielofunkcyjne stosowane w domach i firmach oraz wysokonakładowe maszyny produkcyjne.

Jonografia to podobna zasada działania do metody elektrofotograficznej. Maszyny do druku cyfrowego do zmiany ładunku elektrostatycznego stosują tutaj strumień jonów.

Magnetografia pozwala tworzyć obraz z wykorzystaniem gęstej siatki obwodów elektrycznych. Rozmieszczone są one na cylindrze, aby móc wytworzyć pole magnetyczne. Proszek ferromagnetyczny odbije obraz w miejscach, gdzie pole to zadziała.

Termografia to technika gdzie wydruk powstaje z udziałem ciepła – wysoka temperatura działa na podłoże lub wykorzystywany środek barwiący. Bardzo popularna jest termografia pośrednia, która obejmuje techniki druku termotransferowego oraz termosublimacyjnego. Pozwalają one utrwalać substancje termoplastyczne na mokrym podłożu. Tego rodzaju druk cyfrowy sprawdzi się m.in. w reklamie, gdzie cenione są bardziej efektowne zdobienia wypukłe. Pięknie będzie prezentować się m.in. na firmowych wizytówkach, kopertach czy stylowych zaproszeniach.

Drukowanie cyfrowe natryskowe metoda w poligrafii określana jest także jako ink-jet. Maszyny do druku cyfrowego natryskowego posiadają specjalne głowice z dyszami oraz pompę ciśnieniową, która wyrzuca kropelki farby. W zależności od wybranego urządzenia może zostać wykorzystany tradycyjny toner lub farba woskowa (o gęstszej konsystencji). Komputer, za pomocą impulsów elektrycznych, steruje całym procesem wydruku.

Drukarnia może wykorzystywać technologię kropel pojedynczych lub ciągły strumień. Ink-jet pozwala uzyskać wysoką jakość przy zachowaniu cichej pracy. Kolory są tutaj bardzo wyraziste, a jednocześnie delikatne. Technika znajduje zastosowanie w wydrukach wielkoformatowych, przemysłowych, termosublimacyjnych oraz do znakowania obiektów trójwymiarowych.

W obecnych czasach, reklama rozwija się w bardzo szybkim tempie. Nowe pomysły, dopracowane w każdym szczególe kampanie reklamowe, coraz bardziej urozmaicone plakaty – to rzeczywistość, za którą każdy chce nadążyć i do niej się dopasować. Dlatego też w przypadku tworzenia jakiejkolwiek reklamy, dobrze jest korzystać z profesjonalnych maszyn, które są gwarancją solidnego wykonania. W taki właśnie sprzęt wyposażona jest każda drukarnia cyfrowa, gdzie kolor i papier powinny być najwyższej jakości.

Na co zatem warto zwrócić uwagę, aby wybrać mądrze i skutecznie?

Jakość – uzyskanie dobrej jakości wydruku nie jest możliwe bez użycia najnowocześniejszych technologii. Dlatego wybierając drukarnię cyfrową, warto dowiedzieć się, jakiego rodzaju sprzęt jest tam używany oraz czy posiada różnego rodzaju atesty. Jest to pozornie mało ważna rzecz, ale może diametralnie zmienić jakość plakatu czy ulotki.

Ceny – jest to zapewne jedna z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o poszukiwania wykonawców zlecenia. Jeśli w grę wchodzi drukarnia cyfrowa, taniej nie zawsze znaczy lepiej. Owszem, wydamy mniej pieniędzy a za pozostałe kupimy inne przydatne rzeczy, ale czy będziemy zadowoleni z efektu? Drukarnie wykorzystujące najnowsze technologie z reguły są droższe, ale w zamian oferują doskonałą jakość wydruku. Warto zatem zainwestować nieco wyższą kwotę, aby cieszyć się profesjonalną obsługą i satysfakcjonującymi efektami pracy.

Wygoda – chodzenie do drukarni nie zawsze jest miłym i przyjemnym obowiązkiem, zwłaszcza jeśli znajduje się ona na drugim końcu miasta. Wybierając zatem drukarnię cyfrową, warto rozejrzeć się nieco w internecie, gdyż tam znajduje się dużo ofert drukarni, gdzie wszystko załatwiane jest jedynie przy pomocy komputera. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do tego typu miejsc, lub najzwyczajniej w świecie, nie lubią ruszać się z domu i wolą załatwić wszystko siedząc przy kuchennym stole.

Wybór odpowiedniej drukarni cyfrowej może okazać się kluczowym, jeśli chodzi o reklamę. Dlaczego? Tylko dobrej jakości i profesjonalnie wykonane materiały reklamowe są w stanie przyciągnąć uwagę współczesnego konsumenta. Jest to trudne, gdyż na rynku panuje ogromna konkurencja, dlatego odpowiednia drukarnia cyfrowa może okazać się jedynym kluczem do sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *